Välkommen – här finns mina samlade tankar om Vaz/LADA’s historia i Sverige

Den här sidan kom till då jag för min egen skull var nyfiken på hur det kommer sig att bilen Lada mer eller mindre saknas på den svenska bilmarknaden. Inte för att det saknats försök att hålla liv i importen historiskt sett. Det är bäst att poängtera, jag är inte anställd eller part hos någon av dessa firmor jag nämner här. Jag har bara ett stort intresse för bilar och hur dem hamnar i landet.

Jag har valt att dela in beskrivningen i fyra olika tidsepoker utifrån vem som var importör och en samlingsgrupp för övrigt.